Båtliv i  Sunnersta förr och nu

Hans Normans uppsats "Sjöfart på Fyrisån och Ekoln"

Margareta Jägerstads uppsats "Båtklubbarnas historik"

Nils Sjökvists artikel "Ångbåtstrafiken till Uppsala"

Nils Sjökvists artikel "Flottsunds båtbyggeri"

Ytterligare material välkomnas

HEM