SUNNERSTA i CENTRUM


En webbsida för material om Sunnerstas historia och utveckling som SPF:s projektgrupp för Sunnersta samlar ihop och vill göra tillgängligt för omvärlden.

 
 
Innehåll

Om oss

Berättelser

Bilder

Båtliv

Kartor, gatunamn o. dyl.

Företag

Kyrkor

  Föreningar (länkar)

  Spårvägen

Stadsplaner och bebyggelse

Utställning i biblioteket

Kuriosa

Statistik

Övr. länkar

 
 
 
 

Nya bidrag till denna webbsida är mycket välkomna och kan skickas till: historia@sunnersta.org


Senast uppdaterad 2019-05-16:

Frontbild utbytt.