SUNNERSTA i CENTRUM


En webbsida för material om Sunnerstas historia och utveckling som SPF:s projektgrupp för Sunnersta samlar ihop och vill göra tillgängligt för omvärlden.

 
 
Innehåll

Om oss

Berättelser

Bilder

Båtliv

Kartor

Företag

Kyrkor

 Föreningar (länkar)

  Spårvägen

Stadsplaner och bebyggelse

Utställning i biblioteket

Kuriosa

Statistik

Övr. länkar

 
 
 
 

Nya bidrag till denna webbsida är mycket välkomna och kan skickas till: stig.lundquist@telia.com


Senast uppdaterad 2018-05-04:
Kuriosa: Sunnerstavisan. Text av A. G. Joelsson.